Logo Bente Orgelbau

Wendthagen

Ev.-luth. Rogate-Kirche
Jörg Bente 2022
I. Hauptwerk Pedal  
(C - g''') (C - f')
Principal
Subbaß
16´
Gedackt
Octave
   
Rohrflöte
vakant    
Octave

   
Pedal fest angehängt an das HW
Orgel WendthagenOrgel WendthagenOrgel Wendthagen, SpieltischOrgel Wendthagen, GehäuseOrgel Wendthagen, Pfeifen