Logo Bente Orgelbau

Geitelde

Johann-Georg Breust - 1863
Jörg Bente – 2019 Restaurierung
Hauptwerk  
(C – d''')
 
Octave
Prospekt
Principal
C - H Holz gedeckt, ab c Metall
Gamba
C - H zus. mit Gedact 8´, ab c Metall
Flöte
Holz, C - H gedeckt, ab c offen
Gedact
Holz
Flöte Holz
Octave  
Mixtur 3f.  
     
Pedal
(C - d')    
Subbaß
16´
Holz
Octavbass
Holz
Violoncello
Holz
 
Pedalcoppel
HW-Lade rekonstruiert
Pedallade original, restauriert
Spieltraktur rekonstruiert
Registertraktur rekonstruiert
Orgel Geitelde Geitelde Kirchraum Geitelde Altar Orgel Geitelde Geitelde Spieltisch Geitelde Pfeifenwerk Geitelde Registerzüge Geitelde Pedal